a
    ITALIANO & ENGLISH                                                                                                  SPEDELLI LANGUAGE SCHOOL                                                                                      WWW.CHCIMLUVIT.CZ     
 
-
 
-
-
-
-
|
 
|
 
|
 
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
 
-
 
   
-

 
-
odkazy - link
 
-
 
-
 
-
 
 
"...nemusíme být největší, abychom učili lépe..."
 

FIREMNÍ KURZY ANGLIČTINY

| výuka |           

> výuka probíhá dle přání klienta
> ukázkové hodiny po celý rok ve Vaší firmě zcela nezávazně

> možnost zahájit výuku kdykoli (min. 3 účastníci)

> výuka probíhá přímo v prostorách společnosti (klienta), lektor dochází ve stanoveném čase na Vaše pracoviště
> přizpůsobení délky výuky Vašim požadavkům


| forma výuky|

> výuka probíhá "přímou metodou výuky" dle speciálních učebnic
> klademe důraz především na komunikaci a schopnost mluvit
> studenti mluví anglicky již od první hodiny

> hodina má převážně formu otázek a odpovědí. Studenti tak během výuky hovoří italsky až 10krát více než v běžných kurzech
> lektroři hovoří běžnou komunikační rychlostí rodilého mluvčího, což napomáhá tomu aby se studenti naučili rozumět rodilým mluvčím

| nabízíme Vám |

> přípravu k jazykovým zkouškám CAMBRIDGE (KET, PET, FCE)
> zdokonalení a procvičení angličtiny
> prohloubení odborných znalostí v italštině

> ukázková hodina přímo na vašem pracovišti
> nové kurzy zahajujeme kdykoli, dle přání klienta (min. 4 účastníci)
> individuální kurzy

> závěrečný certifikát o absolvování kurzu (dle absolvované úrovně)


| úrovně |

> od úplných začátečníků až po pokročilé


| intenzita výuky |

> 1x2 hodiny týdně
> 2x1 hodina týdně
> nebo dle přání klienta

 
2008| SPEDELLI LANGUAGE SCHOOL | tel.: (00420) 608 828 689 | e-mail: info@chcimluvit.cz |www.chcimluvit.cz