a
    ITALIANO & ENGLISH                                                                                                  SPEDELLI LANGUAGE SCHOOL                                                                                      WWW.CHCIMLUVIT.CZ     
 
-
 
-
-
|
 
|
 
|
 
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
 
-
 
   
-

 
-
odkazy - link
 
-
 
-
 
-
 
 
"...nemusíme být největší, abychom učili lépe..."
 

METODA A ZPŮSOB VÝUKY

| co od našich kurzů můžete očekávat |

| Přímá metoda výuky |

      Kurzy jsou založeny na konverzační metodě. Je kladen důraz především na získání a rozvoj schopnosti italsky komunikovat. Cílem je, aby si studenti mluvením vytvořili k italskému jazyku pozitivní vztah, a aby Italsky nejen mluvili, ale také mysleli. Během jedné hodiny student promluví 30-50krát.
      Schopnost komunikovat je úzce spojena s porozuměním mluvenému slovu. Naši lektoři proto v hodinách mluví převážně Italsky a to běžnou rychlostí. Díky tomu studenti získávají schopnost mluvenému jazyku rozumět a v okamžiku, kdy se ocitnou v rozhovoru s rodilým mluvčím nebudou zaskočeni rychlostí kterou mluví. V druhé řadě jsou kurzy doplněny o četbu probrané látky.

> výuka probíhá "přímou metodou výuky" dle speciálních učebnic
> klademe důraz především na komunikaci a schopnost mluvit
> studenti mluví italsky již od první hodiny
> hodiny jsou doplňovány jazykovými aktivitami formou různych her, kdy se spontálně rozvíji schopnost mluvit a rozvíjí se a upevňuje probrané učivo.

Cíl kurzu by se dal shrnout jako: SLYŠET, MLUVIT, MYSLET

| Struktura hodiny |

OPAKOVÁNÍ:
Opakování je matkou moudrosti, a proto každá vyučovací hodina začíná opakováním. Na začátku hodiny se opakuje látka probraná v minulých 4 – 5 hodinách.

NOVÁ LÁTKA:
Součástí každé hodiny je nová látka. Množství nové látky úměrně odpovídá její obtížnosti a kvalitám studentů. Při probírání nové látky jsou lektorem vysvětleny významy a použití nových slovíček a slovních tvarů, které jsou následně použity v otázkách, které lektor studentům pokládá. Studenti vždy mají k dispozici veškerou slovní zásobu potřebnou ke zodpovězení dané otázky.

Cílem je aby se v hodinách probralo VŠE, ne pouze gramatické základy. Chtěli bychom aby jste se vše naučili s námi v hodinách a na doma Vám nezbylo nic. Pokud ovšem cítíte, že si něco stále nedokážete zapamatovat, domácí přípravě Vám nebráníme. Nenudíme Vás ani čtením zdlouhavých článků, kterým většina studentů nerozumí a které si můžete přečíst a přeložit doma. Hodinu netrávíte ani opisováním věcí z tabule ale pouze MLUVENÍM, tudíž KOMUNIKACÍ.

 
2008| SPEDELLI LANGUAGE SCHOOL | tel.: (00420) 608 828 689 | e-mail: info@chcimluvit.cz |www.chcimluvit.cz