a
    ITALIANO & ENGLISH                                                                                                  SPEDELLI LANGUAGE SCHOOL                                                                                      WWW.CHCIMLUVIT.CZ     
 
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
|
 
|
 
-
-
 
-
 
-
 
-
 
   
-

 
-
odkazy - link
 
-
 
-
 
-
 
 
"...nemusíme být největší, abychom učili lépe..."
 

PŘEKLADY

PŘEKLÁDÁME NÁSL. JAZYKOVÉ KOMBINACE
> ITALŠTINA - ČEŠTINA
>
ANGLIČTINA - ČEŠTINA

>
ANGLIČTINA - ITALŠTINA

TYPY PŘEKLADŮ
> ekonomické (smlouvy, faktury, objednávky), obchodní korespondence, reklamní materiály, internetové stránky, obecné texty, knihy, audity, atesty, osvědčení, diplomy,lékařské zprávy, žaloby, odvolání,manuály, dovolání, zákony, vyhlášky, odborné posudky, normy, novinové články, programy, příručky, rodné listy, směrnice, účetní výkazy, výpisy z rejstříku trestů, výroční zprávy, vysvědčení a další.

ODVĚTVÍ
> obchod, ekonomie, právní texty, strojírenství, medicína, stavebnictví, architektura, finance, reality, telekomunikace, informační technologie, chemický průmysl, zemědělství, sport, gastronomie a hotelové služby, automobilový průmysl, obuvnictví a další obory.

ZPRACOVÁNÍ A DODÁNÍ
> zaručujeme konzistentnost překladů (používání jednotné terminologie);
> překlady procházejí dvojí kontrolou;
> překlady jsou zpracovávány dle přání zákazníka, jak po stránce úpravy textu tak po stránce grafických úprav;
> dodání je možné, pomocí emailu, faxu, poštou, kurýrem, osobně.

 

CENÍK
> z cizího jazyka do češtiny                  300 Kč | ns
> z češtiny do cizího jazyka                  330 | ns
> angličtina <> italština                        390 | ns

MINIMÁLNÍ VELIKOST PŘEKLADU
> u překladů kratších než 1 ns účtujeme vždy plnou ns.

SLEVY 5% - 20%
> množstevní slevy dle velikosti překladu. Již od 10 ns.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
> ceny jsou platné od 1.1.2010
> ceny překladů jsou uváděny v Kč za "normo stranu" (ns)
> 1 ns = 1800 znaků včetně mezer

> počet normostran "ns" se určuje následovně, u cílového přeloženého textu se sečtou znaky včetně mezer a vydělí se číslem 1800.

 

 
2008| SPEDELLI LANGUAGE SCHOOL | tel.: (00420) 608 828 689 | e-mail: info@chcimluvit.cz |www.chcimluvit.cz